Κάντε κλικ στην φωτογραφίαΤόπος διαμονής: Καστοριά

Χρώμα ματιών: Καστανά πράσινα

Ύψος: 1.83 cm

Βάρος: 75 kg

Ημερομηνία γέννησης:  17/02/93
Βιογραφικό