Κάντε κλικ στην φωτογραφίαΤόπος διαμονής:  Πειραιά

Χρώμα ματιών: Γαλανά

Ύψος: 1.81 cm

Βάρος:  71 kg

Ημερομηνία γέννησης:  7/8/1993

email: k.koutsouleas@gmail.com
Βιογραφικό