Κάντε κλικ στην φωτογραφία



Τόπος διαμονής:  Σαντορίνη

Χρώμα ματιών:  Πράσινα

Ύψος:  1.67 cm

Βάρος:  55 kg

Ημερομηνία γέννησης:  5/7/1997

email:  parthenia13@gmail.com








Βιογραφικό